پولاد ترکمن راد متولد ۱۳۶۰ تهران

آغاز نوازندگی سنتور از سال ۱۳۶۹ نزد استاد نادر سینکی

فارغ التحصیل دانشگاه هنر در رشته نوازندگی موسیقی ایرانی در سال ۱۳۸۳

بهره گیری از اساتید دیگر چون اسماعیل تهرانی، سعید ثابت و اردوان کامکار…

ادامه تحصیل در دانشگاه کلن آلمان در رشته اتنوموزیکولوژی

اجرا در غالب تکنوازی و آنسامبلهای ایرانی و تلفیقی در آلمان

اطلاعات در مورد کانسپتها و فعالیتهای موسیقایی:

سه شنبه ها سنتور

دوئو سلسان

دوئو سنتور